Old Trotting Comet  

Welsh Cob (sekt D) gb

Alias Trotting Comet, Old Comet, Comet

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Old Trotting Comet's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Old Trotting Comet stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.