Lisette  

Ostpreussare de

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Lisette's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Lisette stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.