Granadaxx  RÄ III 1212

Engelskt Fullblod

Fullblodsfamilj 3, generation 18 (FB E)
-> 3-a, Sister to Miss Belsea, generation 15
--> 3-c, Sto efter Whisker, generation 8

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Granada's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Granada stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.