Grisettexx  

Engelskt Fullblod gb

Fullblodsfamilj 3, generation 17 (FB E)
-> 3-a, Sister to Miss Belsea, generation 14
--> 3-c, Sto efter Whisker, generation 7

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Grisette's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Grisette stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.