Sarcasmxx  

Engelskt Fullblod

Fullblodsfamilj 7, generation 14 (FB E)
-> 7-a, Vicissitude, gen 6 (FB E)
--> 7-d, Jeu d'Espirit, gen 2 (FB E)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Sarcasm's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Sarcasm stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.