Miss Boswellxx  

Engelskt Fullblod gb

Fullblodsfamilj 4, generation 18 (FB E)
-> 4-b, Bay Bloody Buttocks, gen 12 (FB E)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Miss Boswell's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Miss Boswell stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.