Rosalindxx  

Engelskt Fullblod gb

Fullblodsfamilj 2, generation 12 (FB E)
-> 2-c, Atalanta, gen 2 (FB E)
--> 2-l, Rosalind, gen 1 (FB E)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Rosalind's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Rosalind stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.