The Baronxx  

Engelskt Fullblod ie

Fullblodsfamilj 24, generation 13 (FB E)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av The Baron's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som The Baron stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.