Criban Blonde  

Welsh Mountain (sekt A) gb

1897gb06 - Black Bess II, generation 4 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Criban Blonde's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Criban Blonde stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.