Twyford Gala  

Welsh Mountain (sekt A) gb

1898gb01 - Dane Sally Gray, generation 6 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Twyford Gala's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Twyford Gala stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.