Hampton Court Marexx  

Engelskt Fullblod

Fullblodsfamilj 4, generation 6 (FB E)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Hampton Court Mare's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Hampton Court Mare stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.