Llethi Valiant  WSB 1238

Welsh Cob (sekt D) gb

1909--30 - Polly efter Welsh Flyer, generation 4 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Llethi Valiant's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Llethi Valiant stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.