Coed Coch Planed  WSB 2154

Welsh Mountain (sekt A) gb

1896gb01 - Puss, generation 7 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Coed Coch Planed's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Coed Coch Planed stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.