Whalebonexx  

Engelskt Fullblod gb

Fullblodsfamilj 1, generation 12 (FB E)
-> 1-a, Bonny Lass, generation 7
--> 1-d, Promise, generation 4
---> 1-e, Prunella, generation 3
----> 1-o, Penelope, generation 2

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Whalebone's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Whalebone stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.