Rhyd-y-Felin Caradog  

Welsh Mountain (sekt A) gb

1907gb01 - Brunslow, generation 5 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Rhyd-y-Felin Caradog's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Rhyd-y-Felin Caradog stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.