Son till Brownlow Turkxx  

Engelskt Fullblod gb

Var stammar Son till Brownlow Turk från, rent geografiskt? Låt oss rita ut det på en karta!

Härstamning på en karta

Födelseplats angiven
Bara födelseort angiven
Bara födelselän/-landsdel angiven
Angivet födelseland