Ridaaox  GSB 207

Arabiskt Fullblod gb

  • 0%
  • 3.5%
  • 43.3%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i Ridaa's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av henne består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i Ridaa's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
50% 1 1:a led Merzukox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1887
50% 1 1:a led Rose Of Sharonox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1885
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Hadbanox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
f.1878
25% 1 2:e led Wazirox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Rodaniaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1869
†1889
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Ghaziehox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1850
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Koheilan Ajuz el Ibn Rodanox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Zobeyniox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1844
12.5% 1 3:e led Kuhayla Rodaniaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Obeyniox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
6.25% 1 4:e led Barqox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
Alias Barak
6.25% 1 4:e led Yamamaox Födelseland eg
Egyptisk arab
f.1845
6.25% 1 4:e led Sununahox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Sanuna, Snunah
f.1830
3.13% 1 5:e led Ghazala Ash Kharkaox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
3.13% 1 5:e led Awdahox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Awdah Al Sharka
3.13% 1 5:e led Al-'Arajox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
3.13% 1 5:e led Mahyubiox Födelseland eg
Egyptisk arab
f.1835
3.13% 1 5:e led Shurox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Shurr