Lill-Lotta   664

Gotlandsruss se

  • 2.625%
  • 42.2%
  • 100%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i Lill-Lotta's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av henne består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i Lill-Lotta's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
50% 1 1:a led Putte Födelseland se
Gotlandsruss
f.1947
Freja 14-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
50% 1 1:a led Lilldocka Födelseland se
Gotlandsruss
f.1946
Vesta-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
25.1% 27 5:e led Frej Födelseland se
Gotlandsruss
f.1897
25% 1 2:e led Nils Dacke Födelseland se
Gotlandsruss
f.1940
†1966
Mina-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
25% 2 3:e led Tyra Födelseland se
Gotlandsruss
f.1918
Freja 14-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
25% 1 2:e led Lilljäntan Födelseland se
Gotlandsruss
f.1941
Vesta-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
25% 1 2:e led Greta Födelseland se
Gotlandsruss
f.1934
†1956
Freja 14-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
25% 1 2:e led Algos Pelle Födelseland se
Gotlandsruss
f.1938
†1958
Freja 14-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
20.31% 4 3:e led Algo Födelseland se
Gotlandsruss
f.1924
†1954
Stjärna-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
18.75% 2 3:e led Myra Födelseland se
Gotlandsruss
f.1933
†1952
Vesta-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
17.58% 6 4:e led Ludde Födelseland se
Gotlandsruss
f.1913
Stjärna-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
15.62% 5 4:e led Filly Födelseland se
Gotlandsruss
f.1907
Freja 14-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
14.75% 15 5:e led Freja Födelseland se
Gotlandsruss
f.1896
Freja 14-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
13.87% 10 5:e led Gudmar Födelseland se
Gotlandsruss
f.1908
Freja 14-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
12.55% 27 6:e led Sara Födelseland se
Gotlandsruss
f.1890
12.5% 1 3:e led Skogspysen Födelseland se
Gotlandsruss
f.1938
Vesta-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
12.5% 4 4:e led Ivan Födelseland se
Gotlandsruss
f.1910
†1935
12.5% 1 3:e led Sten Födelseland se
Gotlandsruss
f.1919
12.5% 3 4:e led Bocack Födelseland se
Gotlandsruss
f.1928
†1951
Freja 14-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
12.5% 1 3:e led Lotta Födelseland se
Gotlandsruss
f.1935
Mina-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
12.5% 1 3:e led Ducke Födelseland se
Gotlandsruss
f.1918
†1950
Rosa-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
10.16% 4 4:e led Reform Födelseland se
Gotlandsruss
f.1918
Stjärna-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
10.16% 4 4:e led Lilly Födelseland se
Gotlandsruss
f.1913
†1927
Stjärna-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
10.16% 7 5:e led Jarl Födelseland se
Gotlandsruss
f.1911
Lotta-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
9.38% 2 4:e led Nella Födelseland se
Gotlandsruss
f.1929
†1947
Vesta-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
8.79% 6 5:e led Sally Födelseland se
Gotlandsruss
f.1896
Stjärna-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
8.2% 14 6:e led Stjärna Födelseland se
Gotlandsruss
f.1874
†1900
Stjärna-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
7.81% 3 5:e led Netta Födelseland se
Gotlandsruss
f.1915
†1934
Vesta-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
7.62% 8 5:e led Susanna Födelseland se
Gotlandsruss
f.1900
Stjärna-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
7.62% 11 6:e led Fix Födelseland se
Gotlandsruss
f.1907
7.03% 5 5:e led Bella Födelseland se
Gotlandsruss
f.1893
†1912
6.25% 3 5:e led Palova Födelseland se
Gotlandsruss
f.1917
†1929
Freja 14-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
6.25% 1 4:e led Lovan Födelseland se
Gotlandsruss
f.1929
Mina-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
6.25% 1 4:e led Docka Födelseland se
Gotlandsruss
f.1914
Rosa-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
6.25% 1 4:e led Botajr Födelseland se
Gotlandsruss
f.1933
†1949
Vesta-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
6.25% 1 4:e led Nicke Födelseland se
Gotlandsruss
f.1915
Sterna-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
6.25% 2 5:e led Ejmund Födelseland se
Gotlandsruss
f.1910
Gera-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
6.25% 1 4:e led Tor Födelseland se
Gotlandsruss
f.1915
Mina-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
6.25% 1 4:e led Mignon Födelseland se
Gotlandsruss
f.1914
†1919
5.08% 4 5:e led Jota Födelseland se
Gotlandsruss
Alias Iota
f.1911
†1933
Stjärna-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
5.08% 7 6:e led Berta Födelseland se
Gotlandsruss
f.1903
Lotta-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
4.69% 2 5:e led Kristina Födelseland se
Gotlandsruss
f.1907
†1933
Mina-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
4.69% 4 6:e led Gera Födelseland se
Gotlandsruss
f.1890
Gera-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
3.91% 3 6:e led Vesta Födelseland se
Gotlandsruss
f.1900
Vesta-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
3.52% 5 6:e led Khediven Födelseland se
Färsingehäst
f.1876
3.52% 5 6:e led Russ-sto Födelseland --
Gotlandsruss
3.13% 2 6:e led Gullis Födelseland se
Gotlandsruss
f.1905
Gera-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
3.13% 1 5:e led Rosa Födelseland se
Gotlandsruss
f.1904
Rosa-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
3.13% 1 5:e led Wadjeri Födelseland --
Okänd rastillhörighet
3.13% 1 5:e led Comtesse Födelseland se
Gotlandsruss
f.1904
3.13% 1 5:e led Letta Födelseland se
Gotlandsruss
f.1922
Mina-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
3.13% 1 5:e led Frida Födelseland se
Gotlandsruss
f.1907
Sterna-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
2.54% 7 7:e led Lotta Födelseland se
Gotlandsruss
f.1896
Lotta-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
2.34% 2 6:e led Mina Födelseland --
Gotlandsruss
Mina-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
2.34% 2 6:e led Skote Födelseland se
Gotlandsruss
f.1904
2.34% 4 7:e led Olle Födelseland se
Gotlandsruss
Alias Elfpers Olle
f.1880
†1915
2.15% 3 6:e led Adam Födelseland se
Gotlandsruss
f.1898
1.95% 3 7:e led Felix Födelseland se
Gotlandsruss
f.1902
1.76% 5 7:e led Halimox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Böösens arab
f.1859
†1886
1.76% 5 7:e led Skånskt sto Födelseland se
Färsingehäst
1.56% 1 6:e led Kron Födelseland se
Gotlandsruss
f.1906
1.56% 1 6:e led Sterna Födelseland se
Gotlandsruss
f.1894
†1912
Sterna-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
1.56% 1 6:e led Fiasdotter Födelseland --
Gotlandsruss
1.56% 1 6:e led Tora Födelseland se
Gotlandsruss
f.1897
1.17% 4 8:e led Syrisk hingst från Aleppoox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
1.17% 4 8:e led Russ-sto vid Liffride Födelseland se
Gotlandsruss
1.17% 2 7:e led Sto efter Adam Födelseland --
Gotlandsruss
0.88% 5 8:e led Knabstruperhingst från Widtsköfle Födelseland --
Knabstrupper
0.88% 5 8:e led Sto från Östra Färs Födelseland --
Färsingehäst
0.59% 4 9:e led Fia Födelseland --
Gotlandsruss