Mahometox  PASB 247

Arabiskt Fullblod pl

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Mahomet's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Mahomet stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.