Schwabliso  

Hannoveranare de

Byerly Turk, generation 18 (FLB)
-> Schlütter, generation 5 (HANN)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Schwabliso's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Schwabliso stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.