Sto efter Lorius  

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB) se

Darley Arabian, generation 16 (FLB)
-> Eclipse, generation 12 (FLB)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Sto efter Lorius's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Sto efter Lorius stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.