Fitz Gladiatorxx  

Engelskt Fullblod fr

Byerly Turk, generation 10 (FLB)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Fitz Gladiator's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Fitz Gladiator stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.