Tappy  RP 1131 S

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB) se

Darley Arabian, generation 22 (FLB)
-> Eclipse, generation 18 (FLB)
--> Cyllene, generation 7 (FLB)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Tappy's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Tappy stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.