Sto efter Zarif  

Trakehner de

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Sto efter Zarif's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Sto efter Zarif stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.