Sir Gibbie  

Hackney

Darley Arabian, generation 13 (FLB)
-> Shales, gen 10 (HACK)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Sir Gibbie's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Sir Gibbie stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.