Old Ebonyxx  

Engelskt Fullblod gb

Alias Ebony

Byerly Turk, generation 2 (FLB)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Old Ebony's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Old Ebony stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.