Caradog Flyer  WSB 379

Welsh Cob (sekt D) gb

Crawshay, generation 5 (RWM)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Caradog Flyer's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Caradog Flyer stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.