Ramona  

Svensk Ardenner se

Gris du Hainaut, generation 15 (BRAB)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Ramona's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Ramona stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.