Numrerade stostammar inom Holsteinerrasen

Lista med stofamiljer

En annat stofamiljgruppering inom Holsteiner som finns i hästkatalogen är Övriga Holsteinerstostammar

Stofamiljer inom Numrerade stostammar inom Holsteinerrasen

IdFörkStofamiljens namnStart årHästarOfficiell