Stofamiljer

Lista stofamilj-grupperingar

Här i hästkatalogen är en "stofamiljgrupp" en gruppering av stofamiljer. Här är en förteckning av alla grupper som finns i Hästkatalogen i dagsläget.

Varför finns det flera olika familjegrupper?

Dels är det så att olika raser har sina egna officiella stofamiljer. Det svenska varmblodet har sina familjer, fullblodet har sina och så vidare. Ibland har man valt att gruppera familjerna, som i till exempel inom fullblodet och den varmblodiga travaren, där man har olika numrering på familjerna beroende på vilket ursprung de har. Amerikanska familjer, europeiska etc.

Här i Hästkatalogen finns dessutom ett helt gäng med inofficiella familjer som har fått namn och/eller nummer här för att det ska vara lättare att följa dem. De är så många, så för att hålla isär dem har jag valt att gruppera dem per ras.

Grupperingar av stofamiljer

IdFamiljegruppRasBeskrivningUrsprungFamiljer