Övriga New Forest-stostammar

Lista med stofamiljer

En annat stofamiljgruppering inom New Forest som finns i hästkatalogen är Numrerade Svenska New Forest-stostammar

Inofficiella stofamiljer

Stofamiljerna inom grupperingen "Övriga New Forest-stostammar" är stofamiljer som fått namn/nummer i Hästkatalogen för att det ska bli lite lättare att följa och beräkna lite statistik på dem. Det kan vara så att någon eller några familjer har ett officiellt namn eller nummer, men att jag ännu inte gjort kopplingen, så om du vet att någon av de här familjerna har ett officiellt namn får du gärna höra av dig!

Stofamiljer inom Övriga New Forest-stostammar

IdFörkStofamiljens namnStart årHästarOfficiell