Arabiskt Fullblod

Rasutveckling

Här har jag ritat upp lite statistik för rasen Arabiskt Fullblod i Hästkatalogen. Eftersom katalogen inte är ett komplett register över alla hästar inom rasen får man tolka den med försiktighet.

----*----

Hästar per år

Denna graf visar hur många hästar i Hästkatalogen inom rasen som fötts per år.

Mankhöjd

Denna graf visar hur mankhöjden förändrats inom rasen. De lodräta linjerna visar spannet mellan den största och minsta hästen för varje årtionde.

Genomsnittlig stamtavlekvalitet

Här är en uppskattning på genomsnittlig stamtavlekvalitet inom rasen per år. C4 är ett mått på hur fullständig stamtavlan är de första fyra leden, och C8 motsvarande för de första åtta leden.

Genomsnittlig inavelskoefficient

Detta är den genomsnittliga inavelskoefficienten inom rasen per år. Koeffienten för 16 led håller på att beräknas, vilket tar lite tid. Den gröna grafen är alltså inte färdig än. Observera att om stamtavlekvaliteten ovan är låg för samma årtal så är den uträknade genomsnittliga koefficienten sannolikt betydligt lägre än i verkligheten. Genomsnittlig inavelskoefficient har bara beräknas för de årtal där det finns mer än 40 avkommor inlagda i hästkatalogen.

Färger

Denna graf visar hur de sex vanligaste färgerna förändrats inom rasen.

Rasinblandning, hingstar

Denna graf visar hur inkorsningen av raser från hingstsidan har varierat för de sex raser som haft störst påverkan på Arabiskt Fullblod.

Rasinblandning, ston

Denna graf visar hur inkorsningen av raser från stosidan har varierat för de sex raser som haft störst påverkan på Arabiskt Fullblod.