Cauliflower

Linjeutveckling

Här har jag ritat upp lite statistik för hingstlinjen Cauliflower i Hästkatalogen. Eftersom katalogen inte är ett komplett register över alla hästar inom linjen får man tolka den som information om linjens hästar i Hästkatalogen, inte om linjen i sig.

----*----

Hästar per år

Denna graf visar hur många hästar i Hästkatalogen inom hingstlinjen som fötts per år.

Mankhöjd

Denna graf visar hur mankhöjden förändrats inom hingstlinjen. De lodräta linjerna visar spannet mellan den största och minsta hästen för varje årtionde.

Bålvidd

Denna graf visar hur bålvidden förändrats inom hingstlinjen. De lodräta linjerna visar spannet mellan hästen med det största och minsta omfånget för varje årtionde.

Skenomfång

Denna graf visar hur skenomfånget förändrats inom hingstlinjen. De lodräta linjerna visar spannet mellan hästen med det största och minsta omfånget för varje årtionde.

Färger

Denna graf visar hur de sex vanligaste färgerna förändrats inom hingstlinjen.

Fullblodsandel

Denna graf visar hur den genomsnittliga kända fullblodsandelen inom hingstlinjen har förändrats över tid.

Raser på fäder

Denna graf visar inom vilka raser hingstarna i Cauliflower varit registrerade.

Raser på mödrar

Denna graf visar hur inkorsningen av raser från stosidan har varierat för de sex raser som haft störst påverkan på Cauliflower.