Ibrahim

Information

  • Grundhingst:
      Ibrahim f.1899 e.Heijer u.Falite
  •  
  • Antal led i katalogen: generationer
  • Yngsta hingsten i katalogen: Floran Saska f.2010
  •  
  • Hingst med flest avkommor i katalogen:
      Clonkeehan Auratum f.1954 e.Naseel u.Western Lily (62 avkommor i katalogen)
----*----

Struktur

I hästkatalogen finns inte registrerat att stofamiljen Ibrahim är en del av en större familj eller att den är grenar ut sig i döpta eller numrerade undergrenar.