Stamböcker

En kort intro

En stambok, stuteribok eller annat hästregister är en officiell förteckning över en hästs härstamning och oftast information för att kunna identifiera hästen - som till exempel färg, mått, ägare och nu i moderna tider exempelvis chipnummer. Syftet är främst att dokumentera hästen och dess stam på ett organiserat sätt.

Det brukar vanligen vara en avelsförening som ansvarar för förteckningen, och nästan alltid gäller att hästen måste uppfylla vissa krav för att få föras in i respektive förteckning. Kraven kan vara att hästen är renrasig, att den uppfyller rasstandarden, att den presterat på tillräcklig nivå eller att den är född inom en viss region.

placeholder image

En smula historik

Den allra första stamboken var stamboken för det engelska fullblodet, som upprättades för 233 år sedan (1791) i England.

Förr dokumenterades hästarna i pappersregister, och många avelsföreningar gav regelbundet ut nya bokband av sina stamböcker med nyregistreringar och uppdateringar. Numera sköts de flesta förteckningar digitalt, och allt fler avelsföreningar tillhandahåller publika databaser med hästinfo som allmänheten kan gå in och söka i. Här nedanför har jag listat några av dem.

Webbaserade stamböcker

StambokSpråk