Riksstamboken för Svenska Varmblodiga Hästen

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Nuvarande Riksstambok för Svenska Varmblodiga Hästen och förkortas RSVH (för ston nummerserie 7123 och framåt). Förut Rasstambok för ädla hästar i Sverige, förkortat RÄS (nummerserie för ston 2486-7122).

Korta fakta om stamboken

  • Land: Sverige
  • Förkortning: SWB
  • Ston? ja
  • Hingstar? ja
  • Registerstart år: 1967

Hästar intagna i stamboksregistret

IdStamboksnrNamnFöddFarTävlingUtmRasBild