Rasstambok för ädla hästar - Band II

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Innehåller ston från hela landet utom Skåne. Omnumrering sedan band I och sträcker sig över nummerserien 1 - 1048.

Korta fakta om stamboken

  • Land: Sverige
  • Förkortning: RÄ II
  • Ston? ja
  • Hingstar? nej
  • Registerstart år: 1918
  • Registerslut år: 1921

Hästar intagna i stamboksregistret

IdStamboksnrNamnFöddFarTävlingUtmRasBild