Arabian Studbook - Babolna

Arabiskt Fullblod

Korta fakta om stamboken

  • Land: Ungern
  • Förkortning: ASBB
  • Ston? ja
  • Hingstar? ja

Hästar intagna i stamboksregistret

IdStamboksnrNamnFöddFarTävlingUtmRasBild