Brookside David  NPS 2475

New Forest gb

Dessa är avkommorna till Brookside David som finns registrerade i Hästkatalogen födda under 1947. Känner du till fler som inte finns med? Du får gärna lägga till dem!
Lägg till avkomma.

Avkommor födda år 1947

IdBildNamnStamboksnrRasFöddKönFärgMorMorfarUppfTävlingsresUtmärkelser