Brookside David  NPS 2475

New Forest gb

  • 0%
  • 10.2%
  • 50%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i Brookside David's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av honom består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i Brookside David's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
50% 1 1:a led Brookside Firelight Födelseland gb
New Forest
f.1939
1899gb02 - Polly
  Övriga New Forest-stostammar, New Forest
50% 1 1:a led Rhona III Födelseland gb
New Forest
f.1935
1921gb01 - Faun
  Övriga New Forest-stostammar, New Forest
30.47% 5 3:e led (Forest Horse) Födelseland gb
New Forest
30.47% 5 3:e led (Forest Mare) Födelseland gb
New Forest
25% 1 2:e led Brookside Firebrand Födelseland gb
New Forest
Alias Firebrand
f.1922
1899gb02 - Polly
  Övriga New Forest-stostammar, New Forest
25% 1 2:e led Faun Födelseland gb
New Forest
f.1921
1921gb01 - Faun
  Övriga New Forest-stostammar, New Forest
25% 1 2:e led Minstead Hazel Födelseland gb
New Forest
f.1934
12.5% 1 3:e led Fieldfare II Födelseland gb
New Forest
f.1920
1900gb01 - Ferney
  Övriga New Forest-stostammar, New Forest
12.5% 1 3:e led Beacon Topsy Födelseland gb
New Forest
f.1903
1899gb02 - Polly
  Övriga New Forest-stostammar, New Forest
6.25% 1 4:e led Dainty IV Födelseland gb
New Forest
f.1910
1900gb01 - Ferney
  Övriga New Forest-stostammar, New Forest
6.25% 1 4:e led Field Marshal Födelseland gb
New Forest
f.1907
1891gb01 - Polo Queen
  Övriga New Forest-stostammar, New Forest
6.25% 1 4:e led Polly Födelseland gb
New Forest
1899gb02 - Polly
  Övriga New Forest-stostammar, New Forest
6.25% 1 4:e led Tommy Dodd II Födelseland gb
New Forest
f.1899
3.13% 1 5:e led Picket Hermit Födelseland gb
Korsning
f.1904
3.13% 1 5:e led Tommy Dodd I Födelseland gb
New Forest
f.1896
3.13% 1 5:e led Burley Brownie Födelseland gb
New Forest
f.1904
1900gb01 - Ferney
  Övriga New Forest-stostammar, New Forest
3.13% 1 5:e led Polo Queen Födelseland gb
New Forest
f.1891
1891gb01 - Polo Queen
  Övriga New Forest-stostammar, New Forest
3.13% 1 5:e led Marechal Niel Födelseland gb
New Forest
f.1902
1898gb01 - Fine Fleur
  Övriga New Forest-stostammar, New Forest
1.56% 1 6:e led Fine Fleur Födelseland gb
Okänd rastillhörighet
1898gb01 - Fine Fleur
  Övriga New Forest-stostammar, New Forest
1.56% 1 6:e led Boy of the Period Födelseland gb
Okänd rastillhörighet
1.56% 1 6:e led Rosewaterxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1883
Fullblodsfamilj 2
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1.56% 1 6:e led St Osmondxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1892
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-j, Syster till Skysweeper
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-k, Wasp
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Arabhingstox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Ferney Födelseland gb
New Forest
1900gb01 - Ferney
  Övriga New Forest-stostammar, New Forest
1.56% 1 6:e led Svart Welsh-sto Födelseland --
Welshponny (sekt B)
1.56% 1 6:e led Exmoorsto Födelseland gb
Exmoor
0.78% 1 7:e led Lady Day IIxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1872
Fullblodsfamilj 2
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Wildair Födelseland --
Okänd rastillhörighet
0.78% 1 7:e led Rosicrucianxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1865
Fullblodsfamilj 5
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
5-i, Diversion
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Osmondaxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-j, Syster till Skysweeper
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-k, Wasp
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Timothyxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1884
Fullblodsfamilj 9
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Guy Dayrellxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1867
Fullblodsfamilj 1
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-d, Promise
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-a, Bonny Lass
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-e, Prunella
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-o, Penelope
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-s, Web
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Sto efter Boracus Födelseland --
Okänd rastillhörighet
0.72% 695 14:e led Herodxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias King Herod
f.1758
†1780
Fullblodsfamilj 26
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.56% 2938 16:e led Godolphin Arabian Födelseland ma
Berber
Alias Godolphin Barb, Shami
f.1724
†1753
0.53% 274 13:e led Highflyerxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1774
†1793
Fullblodsfamilj 13
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.52% 379 14:e led Eclipsexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1764
†1789
Fullblodsfamilj 12
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.42% 813 15:e led Tartarxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1743
Fullblodsfamilj 48
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.39% 5 10:e led Touchstonexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1831
Fullblodsfamilj 14
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
14-a, Banter
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.39% 2107 16:e led Croft's Partnerxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Partner
f.1718
Fullblodsfamilj 9
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
9-a, Syster 1 till Mixbury
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.39% 1 8:e led Boracus Födelseland --
Okänd rastillhörighet
0.39% 1 8:e led Wild Dayrellxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1852
Fullblodsfamilj 7
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.39% 1 8:e led Reginellaxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1862
Fullblodsfamilj 1
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-d, Promise
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-a, Bonny Lass
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-e, Prunella
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-o, Penelope
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-s, Web
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.39% 1 8:e led Cockchafferxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1864
Fullblodsfamilj 2
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.39% 1 8:e led Sterlingxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1868
Fullblodsfamilj 12
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12-a, Sto efter Whiteskirt
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.39% 1 8:e led Madame Eglentinexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1857
Fullblodsfamilj 5
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
5-i, Diversion
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.39% 1 8:e led Hermitxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1864
†1890
Fullblodsfamilj 5
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
5-a, Young Hag
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
5-d, Castanea
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.39% 1 8:e led Beadsmanxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1855
Fullblodsfamilj 13
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
13-a, Rutilia
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.39% 1 8:e led Saint Mungoxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1866
Fullblodsfamilj 2
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-c, Atalanta
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-f, Sto efter Hyacintus
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.39% 1 8:e led Sto efter Fernhillxx Födelseland --
Engelskt Fullblod
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-j, Syster till Skysweeper
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-k, Wasp
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.39% 1 8:e led Lady Mashamxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1867
Fullblodsfamilj 9
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.36% 691 15:e led Cypronxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1750
Fullblodsfamilj 26
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.33% 1039 16:e led Regulusxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1739
Fullblodsfamilj 11
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.32% 84 13:e led Sir Peter Teazlexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Sir Peter
f.1784
†1811
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.32% 444 15:e led Marskexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1750
Fullblodsfamilj 8
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.31% 15 11:e led Whalebonexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1807
Fullblodsfamilj 1
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-d, Promise
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-a, Bonny Lass
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-e, Prunella
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-o, Penelope
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.3% 3723 17:e led Syster 1 till Mixburyxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Fullblodsfamilj 9
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
9-a, Syster 1 till Mixbury
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.3% 451 15:e led Snapxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1750
†1777
Fullblodsfamilj 1
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.28% 23 11:e led Selimxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1802
Fullblodsfamilj 2
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-m, Lass of the Mill
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-n, Sto efter Alexander
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.28% 281 14:e led Rachelxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1763
Fullblodsfamilj 13
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.27% 38 12:e led Waxyxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1790
Fullblodsfamilj 18
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.27% 5 10:e led Bay Middletonxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1833
†1857
Fullblodsfamilj 1
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-d, Promise
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-a, Bonny Lass
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-e, Prunella
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-o, Penelope
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-s, Web
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.27% 383 15:e led Spilettaxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1749
Fullblodsfamilj 12
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.26% 4488 18:e led Darley Arabianox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
Alias Ras el Fedowi
f.1700
0.26% 343 15:e led Matchemxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1748
†1781
Fullblodsfamilj 4
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.25% 10 11:e led Sultanxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1816
Fullblodsfamilj 8
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.25% 554 15:e led Blankxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1740
†1770
Fullblodsfamilj 15
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.24% 2 9:e led Ionxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1835
Fullblodsfamilj 4
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
4-b, Bay Bloody Buttocks
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
4-l, Golden Grove
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.24% 2 9:e led Cowlxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1842
Fullblodsfamilj 2
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-c, Atalanta
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-i, Crucifix
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.24% 638 15:e led Cadexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1734
†1756
Fullblodsfamilj 6
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6-a, Cream Cheeks
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.23% 1825 17:e led Flying Childersxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1715
Fullblodsfamilj 6
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6-a, Cream Cheeks
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
0.23% 8944 18:e led Hautboyxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1690
0.22% 41 12:e led Buzzardxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1787
0.22% 3 10:e led Birdcatcherxx Födelseland ie
Engelskt Fullblod
f.1833
†1860
0.22% 7 11:e led Camelxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1822
†1844
0.22% 63 13:e led Trumpatorxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1782
0.22% 28 12:e led Penelopexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1798
0.21% 3246 18:e led Betty Leedesxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1700
0.21% 809 16:e led Melioraxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1729
0.21% 2818 17:e led Jiggxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1701
0.21% 23 12:e led Orvillexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1799
0.21% 6 11:e led Banterxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1826
0.2% 787 16:e led Blazexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1733
†1756
0.2% 1456 17:e led Bartlets Childersxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Bartlett's Childers, Bleeding Childers, Young Childers
f.1716
0.2% 66 13:e led Pot 8 Osxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Potato, Potoooooooo
f.1773
0.2% 1 9:e led Newminsterxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1848
†1868
0.2% 1 9:e led Crochetxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1852
0.2% 1 9:e led Seclusionxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1857
0.2% 1 9:e led Mendicantxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1843
0.2% 1 9:e led Chanticleerxx Födelseland ie
Engelskt Fullblod
f.1843
0.2% 1 9:e led Ellen Middletonxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1846
0.2% 1 9:e led Maid of Mashamxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1845
0.2% 1 9:e led Bror till Straffordxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1860
0.2% 1 9:e led Diversionxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1838
0.2% 1 9:e led St Albansxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1857
0.2% 1 9:e led Whisperxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1857
0.2% 1 9:e led Fernhillxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1845
0.2% 3 10:e led Melbournexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1834
0.2% 1 9:e led Scrubbing Brushxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1858
0.2% 1 9:e led Flaxxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1855