Jiggxx  

Engelskt Fullblod gb

Jigg är en hingst som föddes 1701 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Jiggs och hans stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Jigg en enkel uppsättning av av allelen e från sin far eller mor (saknar svart anlag). Han har också fått en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Jigg en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Jigg en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Jigg en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Jigg har följande avkommor i hästkatalogen:

Byerley Turkox  hu

Arabiskt Fullblod

Sto efter Spankerxx

Engelskt Fullblod

Spankerxx  gb

Engelskt Fullblod

Darcys Yellow Turkxx

Engelskt Fullblod

Places White Turkxx  tr

Engelskt Fullblod

Sedbury marexx

Engelskt Fullblod

Grey Pegxx

Engelskt Fullblod

Old Morocco Barb

Berber

Old Bald Pegxx  gb

Engelskt Fullblod

Old Pegxx

Engelskt Fullblod

Morocco

Berber

Old Bald Pegxx  gb

Engelskt Fullblod