Syster till Old Country Wenchxx  

Engelskt Fullblod gb

Syster till Old Country Wench är ett sto som föddes ca. 1716 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Syster till Old Country Wenchs och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Syster till Old Country Wench en enkel uppsättning av av allelen e från sin far eller mor (saknar svart anlag).

På lokus G, grey, har Syster till Old Country Wench en enkel uppsättning av av allelen g från sin far eller mor (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Syster till Old Country Wench en enkel uppsättning av av allelen C från sin far eller mor (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Syster till Old Country Wench har följande avkommor i hästkatalogen:

Snakexx  gb

Engelskt Fullblod

Lister Turk  tr

Achaltekeer

Sto efter Hautboyxx  gb

Engelskt Fullblod

Hautboyxx  gb

Engelskt Fullblod

D'Arcy's White Turkox  sy

Arabiskt Fullblod

Grey Wilkesxx  gb

Engelskt Fullblod

Hautboyxx  gb

Engelskt Fullblod

D'Arcy's White Turkox  sy

Arabiskt Fullblod

D'Arcy Marcxx

Engelskt Fullblod

Royal Marexx

Engelskt Fullblod

Miss D'Arcys Pet Marexx  gb

Engelskt Fullblod

Sedbury Royal Marexx

Engelskt Fullblod