Syster till Old Country Wenchxx  

Engelskt Fullblod gb

Syster till Old Country Wench är ett sto som föddes ca. 1716 i Storbritannien.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Syster till Old Country Wenchs och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(e)/(g)/(C)
placeholder image

Avkommor

Syster till Old Country Wench har följande avkommor i hästkatalogen:

Snakexx  gb

Engelskt Fullblod

Lister Turk  tr

Achaltekeer

Sto efter Hautboyxx  gb

Engelskt Fullblod

Hautboyxx  gb

Engelskt Fullblod

D'Arcy's White Turkox  sy

Arabiskt Fullblod

Grey Wilkesxx  gb

Engelskt Fullblod

Hautboyxx  gb

Engelskt Fullblod

D'Arcy's White Turkox  sy

Arabiskt Fullblod

D'Arcy Marcxx

Engelskt Fullblod

Royal Marexx

Engelskt Fullblod

Miss D'Arcys Pet Marexx  gb

Engelskt Fullblod

Sedbury Royal Marexx

Engelskt Fullblod