Grey Wilkesxx  

Engelskt Fullblod gb

Grey Wilkes är ett sto som föddes ca. 1700 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Grey Wilkess och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus G, grey, har Grey Wilkes en enkel uppsättning av av allelen G från sin far eller mor (skimmelanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Grey Wilkes har följande avkommor i hästkatalogen:

Hautboyxx  gb

Engelskt Fullblod

D'Arcy's White Turkox  sy

Arabiskt Fullblod

D'Arcy Marcxx

Engelskt Fullblod

Royal Marexx

Engelskt Fullblod

Miss D'Arcys Pet Marexx  gb

Engelskt Fullblod

Sedbury Royal Marexx

Engelskt Fullblod