Grey Pegxx  

Engelskt Fullblod

Alias Sto efter Old Morocco, Old Peg

Grey Peg är ett sto som föddes 1654.

Grey Peg föddes upp av Lord Fairfax.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Grey Pegs och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Grey Peg en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus G, grey, har Grey Peg en enkel uppsättning av av allelen g från sin far eller mor (saknar skimmelanlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen G från sin far eller mor (skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Grey Peg en enkel uppsättning av av allelen C från sin far eller mor (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Grey Peg har följande avkommor i hästkatalogen:

Old Morocco Barb

Berber

Old Bald Pegxx  gb

Engelskt Fullblod