Spankerxx  

Engelskt Fullblod gb

Spanker är en hingst som föddes 1/1 1670 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Spankers och hans stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Spanker en enkel uppsättning av av allelen e från sin far (saknar svart anlag). Han har också fått en enkel uppsättning av av allelen E från sin mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Spanker en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Spanker en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Spanker en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Spanker har följande avkommor i hästkatalogen:

Darcys Yellow Turkxx

Engelskt Fullblod

Places White Turkxx  tr

Engelskt Fullblod

Sedbury marexx

Engelskt Fullblod

Grey Pegxx

Engelskt Fullblod

Old Morocco Barb

Berber

Old Bald Pegxx  gb

Engelskt Fullblod