Brookside David  NPS 2475

New Forest gb

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Brookside David's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Brookside David stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 3 generationer bakåt från Brookside David räknat.

mormorsmor
Detta är INTE en specifik häst, utan en platshållare för new forest-fäder från hedarna i New Forest-området i England och där det inte är angivet eller känt exakt vilken hingst som är fadershingst.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Brookside David's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Brookside David stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 3 generationer bakåt från Brookside David räknat.

far
f.1939
Kastrerades i maj 1943 (överhög)

Utställningsresultat:
- Won Cob class Salisbury 1946 & 1948
farfar
f.1934
Föräldrarna var skogsponnyer.
farfarsfar
Detta är INTE en specifik häst, utan en platshållare för new forest-fäder från hedarna i New Forest-området i England och där det inte är angivet eller känt exakt vilken hingst som är fadershingst.