Betty Leedesxx  

Engelskt Fullblod gb

Betty Leedes är ett sto som föddes 1700 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Betty Leedes en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Betty Leedes en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Betty Leedes en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Betty Leedes en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Betty Leedes har följande avkommor i hästkatalogen:

Old Carelessxx  gb

Engelskt Fullblod

Spankerxx  gb

Engelskt Fullblod

Darcys Yellow Turkxx

Engelskt Fullblod

Places White Turkxx  tr

Engelskt Fullblod

Sedbury marexx

Engelskt Fullblod

Grey Pegxx

Engelskt Fullblod

Old Morocco Barb

Berber

Old Bald Pegxx  gb

Engelskt Fullblod

Berbersto

Berber

Cream Cheeksx  gb

Angloarabiskt Fullblod

Leedes Arabianox  gb

Arabiskt Fullblod

Charming Jennyxx

Engelskt Fullblod

Spankerxx  gb

Engelskt Fullblod

Darcys Yellow Turkxx

Engelskt Fullblod

Grey Pegxx

Engelskt Fullblod

Grey Pegxx

Engelskt Fullblod

Old Morocco Barb

Berber

Old Bald Pegxx  gb

Engelskt Fullblod