Banterxx  

Engelskt Fullblod gb

Banter är ett sto som föddes 1826 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Banters och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Banter en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus G, grey, har Banter en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Banter en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

----*----

Avkommor

Banter har följande avkommor i hästkatalogen:

Master Henryxx  gb

Engelskt Fullblod

Orvillexx  gb

Engelskt Fullblod

Beningbroughxx  gb

Engelskt Fullblod

King Fergusxx  gb

Engelskt Fullblod

Fenwicks Herod Marexx  gb

Engelskt Fullblod

Evelinaxx  gb

Engelskt Fullblod

Highflyerxx  gb

Engelskt Fullblod

Termagantxx  gb

Engelskt Fullblod

Miss Sophiaxx  gb

Engelskt Fullblod

Stamfordxx  gb

Engelskt Fullblod

Sir Peter Teazlexx  gb

Engelskt Fullblod

Horatiaxx  gb

Engelskt Fullblod

Sophiaxx  gb

Engelskt Fullblod

Buzzardxx  gb

Engelskt Fullblod

Huncamuncaxx  gb

Engelskt Fullblod

Boadiceaxx  gb

Engelskt Fullblod

Alexanderxx  gb

Engelskt Fullblod

Eclipsexx  gb

Engelskt Fullblod

Marskexx  gb

Engelskt Fullblod

Spilettaxx  gb

Engelskt Fullblod

Grecian Princessxx  gb

Engelskt Fullblod

Williams Foresterxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Coalition Coltxx  gb

Engelskt Fullblod

Brunettexx  gb

Engelskt Fullblod

Amaranthusxx  ie

Engelskt Fullblod

Old Englandxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Secondxx

Engelskt Fullblod

Mayflyxx  gb

Engelskt Fullblod

Matchemxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Ancaster Starlingxx  gb

Engelskt Fullblod