Boadiceaxx  

Engelskt Fullblod gb

Boadicea är ett sto som föddes 1/1 1807 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Boadiceas och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Boadicea en enkel uppsättning av av allelen e från sin far (saknar svart anlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen E från sin mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Boadicea en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Boadicea en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Boadicea en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Boadicea har följande avkommor i hästkatalogen:

Alexanderxx  gb

Engelskt Fullblod

Eclipsexx  gb

Engelskt Fullblod

Marskexx  gb

Engelskt Fullblod

Squirtxx  gb

Engelskt Fullblod

The Ruby Marexx

Engelskt Fullblod

Spilettaxx  gb

Engelskt Fullblod

Regulusxx  gb

Engelskt Fullblod

Mother Westernxx  gb

Engelskt Fullblod

Grecian Princessxx  gb

Engelskt Fullblod

Williams Foresterxx  gb

Engelskt Fullblod

Croft's Foresterxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Bolton Loobyxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Coalition Coltxx  gb

Engelskt Fullblod

Coalition Coltxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Bustardxx  gb

Engelskt Fullblod

Brunettexx  gb

Engelskt Fullblod

Amaranthusxx  ie

Engelskt Fullblod

Old Englandxx  gb

Engelskt Fullblod

Godolphin Arabian  ma

Berber

Amorettxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Secondxx

Engelskt Fullblod

Secondxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Bolton Starlingxx

Engelskt Fullblod

Mayflyxx  gb

Engelskt Fullblod

Matchemxx  gb

Engelskt Fullblod

Cadexx  gb

Engelskt Fullblod

Syster 2 till Miss Partnerxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Ancaster Starlingxx  gb

Engelskt Fullblod

Ancaster Starlingxx  gb

Engelskt Fullblod

Look At Me Ladsxx  gb

Engelskt Fullblod