Secondxx  

Engelskt Fullblod gb

Second är en hingst som föddes 1/1 1732 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Seconds och hans stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Second en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Second en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Second en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Second en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

----*----

Avkommor

Second har följande avkommor i hästkatalogen:

Flying Childersxx  gb

Engelskt Fullblod

Darley Arabianox  sy

Arabiskt Fullblod

Betty Leedesxx  gb

Engelskt Fullblod

Old Carelessxx  gb

Engelskt Fullblod

Spankerxx  gb

Engelskt Fullblod

Berbersto

Berber

Cream Cheeksx  gb

Angloarabiskt Fullblod

Leedes Arabianox  gb

Arabiskt Fullblod

Charming Jennyxx

Engelskt Fullblod

Syster till Soreheelsxx  gb

Engelskt Fullblod

Bastoxx  gb

Engelskt Fullblod

Byerley Turkox  hu

Arabiskt Fullblod

Bay Pegxx  gb

Engelskt Fullblod

Leedes Arabianox  gb

Arabiskt Fullblod

Young Bay Pegxx

Engelskt Fullblod

Syster 1 till Mixburyxx

Engelskt Fullblod

Curwen Bay Barb  gb

Berber

Sto efter Curwen Old Spotxx

Engelskt Fullblod

Curwens Old Spotxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Whitelegged Lowther Barbxx

Engelskt Fullblod